การต่อสู้เพื่อค่าจ้างที่เพียงพอในการดำรงชีพ

 

หญิงสาวชาวบังกลาเทศในชุดสีแดงนั่งอยู่หลังจักรเย็บผ้า
แรงงานชาวบังกลาเทศในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ Better Work ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน เครดิต: Better Work

เมื่อไม่นานนี้ในภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของบังกลาเทศ ซึ่งผลิตเสื้อผ้าจำนวนมากให้คนทั่วโลกสวมใส่ รัฐบาลได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นเดือนละ 12,500 ตากา หรือประมาณ 113 ดอลลาร์สหรัฐ. แต่น่าเสียดาย เพราะสำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากว่า 4 ล้านคนในบังกลาเทศแล้ว เงินจำนวนนี้ไม่ได้ใกล้เคียงกับค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างที่ยั่งยืนซึ่งช่วยให้แรงงานมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 

นั่นหมายความว่า แรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในบังกลาเทศอาจมีเงินไม่เพียงพอสำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่พัก หรือบริการด้านสุขภาพสำหรับครอบครัวของตน แม้ว่าจะทำงานเต็มเวลาก็ตาม

ช่องว่างระหว่างค่าแรงขั้นต่ำกับค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในบังกลาเทศ แต่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็กำลังต่อสู้กับปัญหานี้

เมื่อพูดถึงคำว่า “ค่าแรง” สิ่งแรกๆ ที่เรามักจะนึกถึงคือค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำมีบทบาทสำคัญในการกำหนดชีวิตแรงงานหลายล้านคนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1900 ในทางทฤษฎี ค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้นายจ้างลดค่าจ้างลงเพื่อลดต้นทุนด้านแรงงานและตัดราคาการแข่งขัน

แต่เมื่อเวลาผ่านไป ค่าแรงขั้นต่ำกลับหมายถึงอัตราค่าแรงในตลาดสำหรับการจ้างแรงงานทักษะต่ำทั้งในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แม้ว่าในตอนแรกแรงงานจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไป กำลังซื้อจากค่าแรงขั้นต่ำในหลายประเทศกลับถูกกัดกร่อนด้วยภาวะเงินเฟ้อ ตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ที่รัฐบาลกลางออกนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำฉบับสุดท้ายเมื่อเกือบ 15 ปีที่แล้ว 

ในเดือนกุมภาพันธ์ องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายค่าแรง ซึ่งครอบคลุมถึงค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิต การประชุมดังกล่าวได้ส่งสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง จากการสนทนาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำไปสู่การพูดคุยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิต ขณะที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงแรงงานต่างผลักดัน หลักการงานที่ดี (Good Jobs Principles) เช่นกัน ค่าจ้างที่สูงขึ้นและงานที่ดีไม่เพียงช่วยให้มั่นใจว่าแรงงานและครอบครัวจะมีชีวิตที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี แต่ยังสร้างความได้เปรียบที่ชัดเจนในการแข่งขันด้านการสรรหาบุคลากร การรักษาพนักงาน และความสำเร็จโดยรวมของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ นายจ้างยังได้รับคำถามเพิ่มขึ้นอีกว่า พนักงานของตนสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสมด้วยค่าแรงที่ได้รับหรือไม่ แม้ว่าพนักงานเหล่านั้นจะมีรายได้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็ตาม 

ในการประชุมทั้งห้าวันขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในที่สุด กลุ่มนายจ้าง รัฐบาล และแรงงานก็บรรลุฉันทามติเกี่ยวกับคำจำกัดความของค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิต หลักการประเมินค่าดังกล่าว และขั้นตอนที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ค่าแรงขั้นต่ำมีจำนวนเท่าค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้น แม้ว่าค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตจะมีคำจำกัดความอยู่มากมาย แต่องค์การแรงงานระหว่างประเทศมองว่าค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตหมายถึง “ระดับค่าแรงที่จำเป็นต้องเพียงพอต่อมาตรฐานการครองชีพที่ดีของแรงงานและครอบครัว โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของประเทศและคำนวณจากงานที่ดำเนินการระหว่างชั่วโมงการทำงานปกติ”

ความชัดเจนและความเข้าใจร่วมกันนี้คือชัยชนะสำหรับทุกฝ่าย

คงต้องใช้เวลาในการประเมินผลกระทบที่มีต่อค่าจ้างและนโยบายในสถานที่อย่างบังกลาเทศหรือสหรัฐอเมริกา แต่นี่ก็เป็นก้าวหนึ่งที่มุ่งสู่ทิศทางที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่ค่าแรงตกต่ำอย่างไม่ยั่งยืนในหลายประเทศทั่วโลก

 

บาเซล ซาเลห์ คือหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของสำนักงานกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ติดตาม ILAB บน X/Twitter ได้ที่ @ILAB_DOL และใน LinkedIn.