แผนงานสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

A smiling woman in a dress and straw hat picks peppers.
ผู้หญิงกำลังยิ้มสวมหมวกฟางและเก็บพริก เครดิตภาพ: artiemedvedev

เมื่อสามปีก่อน ผู้หญิงวรรณะจัณฑาลคนหนึ่งถูกหัวหน้างานของเธอฆาตกรรมที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในอินเดีย เพื่อนร่วมงานของเธอไม่รอให้บริษัทตอบโต้ใดๆ พวกเขารวมตัวกันและร่วมมือกับบริษัทแฟชั่นชั้นนำระดับโลกเพื่อพัฒนาข้อตกลงที่บังคับใช้ได้ระหว่างบริษัทผู้ซื้อ โรงงาน และสหภาพแรงงานของตน เพื่อระบุ แก้ไข และป้องกันความรุนแรงและการคุกคามบนพื้นฐานของเพศสภาพในที่ทำงานของพวกเขา 

โครงการริเริ่มนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ข้อตกลง Dindigul มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบอิสระและผู้ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานของสตรีที่ได้รับการฝึกอบรม พร้อมมีการคุ้มครองการตอบโต้เป็นพิเศษ เพื่อดำเนินการทันทีในกรณีที่เกิดความรุนแรงและการคุกคามเนื่องจากเพศสภาพ ข้อตกลงดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีกลไกการร้องทุกข์ที่น่าเชื่อถือและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและให้พนักงานเข้าถึงการเยียวยาได้

ภายในปี 2026 บริษัทต่างๆ คาดว่าจะใช้จ่ายมากกว่า 27 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในการตรวจสอบทางสังคมโดยสมัครใจ เพื่อรายงานถึงการละเมิดสิทธิแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของตน แต่ก็ยังไม่มีการตรวจสอบใดที่สามารถหยุดยั้งโศกนาฏกรรมในอินเดียได้ และในปี 2013 เกิดเหตุโรงงาน Rana Plaza ถล่มในบังกลาเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,100 คน ซึ่งเป็นหลายวันหลังจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีปัญหาใดๆ ในอาคาร การตรวจสอบโดยบุคคลที่สามโดยสมัครใจมักแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของตน 

Screenshot of the "Responsible Business Conduct and Labor Rights InfoHub" webpage. The main image is of workers wearing blue uniforms using sewing machines in a garment factory.
หน้าแรกสำหรับศูนย์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและสิทธิแรงงาน

เราเชื่อว่าธุรกิจสามารถทำได้และจะต้องทำให้ดีขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่เราเผยแพร่ ศูนย์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและสิทธิแรงงานซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูล คำแนะนำ และเครื่องมือต่างๆ จากรัฐบาลสหรัฐฯ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในการบูรณาการสิทธิแรงงานและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานและทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งของ แผนปฏิบัติการระดับประเทศเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบฉบับที่สองของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นบนความเชื่อพื้นฐานของรัฐบาลไบเดน-แฮร์ริสที่ว่า ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ควบคู่ไปกับการทำความดี และรัฐบาลควรสร้างเงื่อนไขสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น

ศูนย์ข้อมูลมอบความรู้และเครื่องมือแก่บริษัทต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎของหน่วยงาน และบทบัญญัติทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและสิทธิแรงงาน นอกจากนี้ยังดำเนินการให้รายงานและคำแนะนำของรัฐบาลเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคส่วนที่มีลำดับความสำคัญได้ทันท่วงที 

ไซต์นี้จะช่วยเติมเต็มเครื่องมือการตรวจสอบสถานะที่มีอยู่ซึ่งสร้างโดยสำนักกิจการแรงงานระหว่างประเทศ เช่น Comply Chain และ รายการสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับของเรา ศูนย์ข้อมูลยังต่อยอดจากความมุ่งมั่นของ ILAB ในการช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ เสียงของพนักงาน ในฐานะองค์ประกอบสำคัญของการตรวจสอบสถานะโดยคำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลาง

Through our new Responsible Business Conduct and Labor Rights InfoHub, we're providing companies with the tools for meaningful due diligence in their supply chains.
พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่โรงงาน Better Work ในเวียดนาม Better Work ได้รับทุนจากกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานในห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอและเครื่องแต่งกายทั่วโลก เครดิต: Better Work

เราขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตั้งแต่ภาคประชาสังคมไปจนถึงกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ใช้ทรัพยากร เครื่องมือ และมาตรฐานทางกฎหมายเหล่านี้เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่มีความหมาย เสริมสร้างความรอบคอบในการตรวจสอบสถานะ และรับประกันว่าผู้ปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานจะสามารถใช้สิทธิที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ใดๆ

เรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรซึ่งมีผลผูกพันคำมั่นสัญญาในการสนับสนุนเสียงของพนักงาน ดังที่เราจะเห็นได้ว่าข้อตกลง Dindigul กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและใช้งานได้จริง ธุรกิจที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกมีอำนาจในการทำให้ข้อตกลงเหล่านี้แพร่หลายออกไปและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเป็นศูนย์กลางของกระบวนการและสถาบันใหม่ๆ เหล่านี้ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ต้องยืนหยัดต่อกระบวนการใหม่ๆ เพื่อวางแนวทางและติดตามผลกระทบภายในห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นรูปธรรมสำหรับพนักงานอีกด้วย ไม่เพียงแต่ต้องจัดให้มีสายด่วน แอป หรือกล่องรับข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานเท่านั้น แต่ยังต้องเคารพสิทธิของพวกเขาในการจัดระเบียบและเจรจาต่อรองร่วมกันอีกด้วย

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ มุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ Responsible Business Conduct and Labor Rights InfoHub และแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยเว็บไซต์นี้เป็นศูนย์กลางรวบรวมนโยบาย แนวทาง เครื่องมือ ทรัพยากร และแนวทางเชิงปฏิบัติที่ภาครัฐบาลสหรัฐฯ จัดทำขึ้น เพื่อให้บริษัทต่างๆ นำไปใช้ยกระดับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสิทธิ์ และคุ้มครองแรงงานทุกคน

Thea Lee เป็นรองปลัดกระทรวงกิจการระหว่างประเทศของกระทรวงแรงงานสหรัฐ ติดตาม ILAB บน X/Twitter ได้ที่ @ILAB_DOL และบน LinkedIn