6 na hakbang sa isang epektibong pagsusuri ng panganib sa trabaho

Isang paglalarawan ng isang detective na tumutuklas ng mga panganib sa isang site ng trabaho na may text na "Ang Paghahanap ng Mga Panganib, Ligtas + Maayos na Linggo 2024."

 

May mga panganib sa trabaho ang lahat ng lugar ng trabaho. Kung ikaw man ay isang manggagawa sa konstruksyon na nagtatrabaho sa mga mataas na lugar, isang manggagawang pang-agrikultura na namamahala ng kemikal na sangkap, o isang manggagawa sa bodega na nagbubuhat ng mabibigat na bagay, ang mga panganib na ito ay maaaring magdulot ng pinsala, sakit, at maging ng kamatayan.

Ano ang pagsusuri sa panganib sa trabaho?

Ang pagsusuri sa panganib sa trabaho (job hazard analysis), o JHA, ay tumutulong sa iyo na matukoy at makontrol ang mga hindi nakikilalang panganib, gayundin ang mga panganib na maaaring lumitaw kapag may mga pagbabago tulad ng isang bagong proseso o piraso ng kagamitan.

Ang layunin ng anumang JHA ay para matuklasan ang:

  • Mga potensyal na kahihinatnan at pinakamasasamang sitwasyon
  • Paano maaaring mangyari ang isang insidente
  • Mga salik na nag-aambag
  • Ang posibilidad na maganap ang isang insidente
  • Mga pagkontrol sa panganib

Ang patuloy na prosesong ito ng pagtukoy at pagtatasa ng mga panganib at mapanganib na sitwasyon ay isang mahalagang bahagi ng anumang epektibong programa sa kaligtasan at kalusugan.

Mga hakbang sa pagsusuri ng panganib sa trabaho

An infographic showing 6 steps for taking the mystery out of job hazard analysis. 1: Select and prioritize jobs to analyze. 2: Analyze all steps of the job. 3: Look for hazards. 4: Describe the hazards. 5. Select, install, maintain and review controls. 6. Review your job hazard analysis.

1. Piliin at unahin ang mga trabahong susuriin 

Kapag nagsasagawa ng JHA, magsimula sa mga trabaho kung saan maaaring maging malubha ang potensyal na pinsala o sakit o ang mga trabahong madalas na nagreresulta sa mga pinsala o hindi sinasadyang insidente kapag nagsasagawa ng trabaho. Himukin ang LAHAT ng iyong mga manggagawa at suriin ang iyong mga talaan para matulungan kang magpasya.

2. Pag-aralan ang lahat ng hakbang ng trabaho 

Pagkatapos mong piliin ang trabahong susuriin, idetalye ang lahat ng aspeto ng trabahong isinagawa. Mahalaga ito para masuri ng mga manggagawa ang JHA at pinakamahusay na makapaghanda para ligtas na matapos ang trabaho. Maaari kang gumawa ng mga video at kumuha ng mga larawan para makatulong na maitala ang prosesong ito.

3. Tukuyin ang bawat hakbang ng trabaho para sa mga panganib 

Susunod, tukuyin ang lahat ng panganib na nauugnay sa trabaho. Suriin ang lahat ng dating pinsala o talaan ng sakit at isaalang-alang ang pinakamasasamang sitwasyon na maaaring idulot ng mga panganib. Karaniwang nahahati ang mga panganib sa mga kategoryang ito: nauugnay sa makina, pisikal na mga hadlang, biyolohikal, kemikal, o ergonomic.

4. Ilarawan ang mga panganib 

Ngayong natukoy mo na ang panganib sa trabaho, isaalang-alang ang lahat ng mga bagay o magsiyasat para matukoy kung: Sino ang naaapektuhan ng panganib? Ano ang sanhi ng panganib? Ano ang iba pang salik na nag-aambag? Kailan posibleng nakakaapekto ang panganib sa mga manggagawa? Saan nagaganap ang operasyon? Panghuli, bakit may nangyayaring aksidente?

5. Piliin, i-install, panatilihin at suriin ang mga kontrol 

Pagkatapos mong ilarawan ang mga panganib, ipaliwanag ang pinakamabisang paraan para makontrol ang panganib at maiwasan ang mga pinsala. Sumangguni sa herarkiya ng mga paraan ng pagkontrol na kinabibilangan ng 1) pag-alis, 2) pagpapalit, 3) mga pang-engineering na kontrol, 4) mga administratibong kontrol at 5) personal na kagamitan sa proteksyon.

6. Suriin ang iyong pagsusuri ng panganib sa trabaho 

Binabati kita! Nakabuo ka ng JHA! Bilang huling hakbang, tiyaking suriin ang JHA at patuloy na i-update ito habang nagbabago o umuunlad ang mga aspeto ng trabaho.

Mag-sign up para sa Ligtas + Maayos na Linggo!

Handa nang isagawa ang JHA? Ngayong Agosto, samahan kami para sa Ligtas + Maayos na Linggo habang kinukumpleto namin ang Ang Paghahanap ng Mga Panganib para tuklasin ang mga panganib habang kinukumpleto ang pagsusuri ng panganib sa trabaho. Mag-sign up para lumahok sa Ligtas + Maayos na Linggo at sumali sa pag-uusap online gamit ang #SafeAndSoundAtWork.